Yerli Malı Belgesi Vize İşlemleri

Yerli malı belgesi vize işlemleri düzenlendiği tarih itibari ile ( 1 ) bir yıl sonra vize işlemlerinin yapılması gerekir. Eğer Belge yeniden vize işlemine tabi tutulmazsa yerli malı belgesi geçersiz sayılmaktadır.

Yenileme için aşağıdaki maddelerdeki belgeler gereklidir.

  • Dilekçe.
  • Sanayi Sicil Belgesinin Aslı.
  • Bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli.
  • Kapasite Raporu fotokopisi.
  • Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği
  • Yetki Belgesi