Yerli Malı Belgesi Tebliği

Yerli Malı Belgesi Tebliği 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli …