Kapasite ve Ekspertiz Raporu Nasıl Alınır?

Kapasite ve Ekspertiz Raporu Nasıl Alınır? Firmaların iş yerinde mevcut makine parkı ve personel durumuna göre yıllık üretim ve tüketimlerini gösteren belgedir. Kapasite ve Ekspertiz Raporu Odalar tarafından verilen kapasite istek formu doldurulması ve form ekinde istenilen belgelerin ibrasından sonra iş yeri tetkik edilir, rapor hazırlandıktan sonra onay için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilir. …