Yerli Malı Belgesi Geçerlilik Süresi

Yerli malı belgesi geçerlilik süresi düzenlendiği tarih itibari ile ( 1 ) bir yıl geçerlidir. 1 Yılını dolduran yerli malı belgesi yeniden vize işlemine tabi tutularak süresi uzatılır.

Yenileme için aşağıdaki maddelerdeki belgeler gereklidir.

  • Dilekçe.
  • Sanayi Sicil Belgesinin Aslı.
  • Bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli.
  • Kapasite Raporu fotokopisi.
  • Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği
  • Yetki Belgesi