Kapasite ve Ekspertiz Raporu Nasıl Alınır?

Kapasite ve Ekspertiz Raporu Nasıl Alınır? Firmaların iş yerinde mevcut makine parkı ve personel durumuna göre yıllık üretim ve tüketimlerini gösteren belgedir. Kapasite ve Ekspertiz Raporu Odalar tarafından verilen kapasite istek formu doldurulması ve form ekinde istenilen belgelerin ibrasından sonra iş yeri tetkik edilir, rapor hazırlandıktan sonra onay için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilir. …

Kapasite Raporu Nasıl Alınır?

Kapasite Raporu Nasıl Alınır? diye sorduğumuzda firmalar Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliğinde olan ve bu kuruluşların irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parklarını, kullandıkları ham maddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri ile benzeri konuları içeren kapasite raporlarını, kuruluşların bağlı bulundukları Sanayi Odalarından kapasite …

Kapasite Raporu Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

Kapasite Raporu Yenilemek İçin Gerekli Belgeler düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya İstanbul Sanayi Odası tarafından değişiklik tespit edilmemesi halinde (2) iki yıl geçerlidir. İstanbul Sanayi Odası tarafınca yapılan hatırlatmalar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan bir kaç ay önce Kapasite Raporu Yenilemek İçin Gerekli Belgeler için müracatta bulunulması gerekmektedir. Kapasite raporunda yer alan bilgilerin …

Kapasite Raporu Yenilemek İçin Gerekli Evraklar

Kapasite Raporu Yenilemek İçin Gerekli Evraklar düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya İstanbul Sanayi Odası tarafından değişiklik tespit edilmemesi halinde (2) iki yıl geçerlidir. İstanbul Sanayi Odası tarafınca yapılan hatırlatmalar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan bir kaç ay önce Kapasite Raporu Yenilemek İçin Gerekli Evraklar için talebde bulunulması gerekmektedir. Kapasite raporunda yer alan bilgilerin …

Kapasite Raporu Müracaatı İçin İstenen Belgeler

Kapasite Raporu Müracaatı İçin İstenen Belgeler’i siz değerli müşterilerimiz için aşağıda maddeler halinde sıralamış bulunmaktayız. 1- ) Kapasite Raporu Formu (Tarafımızca Hazırlanır) 2- ) Taahhütname (Tarafımızca Hazırlanır) 3- ) Bilanço 4- ) Makine ve teçhizatın demirbaş defter kayıtları (Noter Tasdikli) veya faturaları. (Kayıtlarda olmayan makine ve tesisat dikkate alınmaz. ) 5- ) Kiralık olan bina, …