Sanayi Sicil Belgesinin Kaybedilmesi Durumunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Sanayi Sicil Belgesinin Kaybedilmesi Halinde İstenen Belgeler  Sanayi sicil belgesinin kaybedilmesi durumunda öncelikle ulusal veya yerel bir gazeteye zayi ilanı verilmesi ve ilanın yayınlanmasını takiben istenen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir. Dilekçe Zayi İlanının Verildiği Ulusal veya Yerel Gazete Sureti. Firmanın bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı Gibidir Onaylı Kapasite Raporu sureti …

Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri İçin İstenen Belgeler 

Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri İçin İstenen Belgeler Nelerdir? Sanayi Sicil Belgesinin veriliş tarihinden itibaren 2 (iki) yılda bir vizesi yaptırılmalıdır. Dilekçe. Sanayi Sicil Belgesinin Aslı. Bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli. Kapasite Raporu fotokopisi. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği Yetki Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi Adres, Unvan Değişiklik, Ürün İlave ve Değişiklik İşlemleri

Sanayi Sicil Belgesi-Adres, Unvan Değişiklik, Ürün İlave ve Değişiklik İşlemleri Sanayi Sicil Belgesi Kanunun 4.Maddesi Gereği; Adres, Unvan Değişikliği, Ürün İlavesi-Değişikliği Hususlarını Kapasite Raporunda Yapılan Değişikliğin Onay Tarihinden İtibaren 1 Ay İçerisinde İl Müdürlüklerine Yazılı Olarak Bildirilmesi Yasal Zorunluluktur. Kanunun Bu Maddesine Aykırı Hareket Edenler Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmaktadır. Adres, Unvan Değişikliği, Ürün İlavesi …

Sanayi Siciline Kaydı Kabul Edilmeyen Faaliyetler Nelerdir?

1- Yumurta, civciv, mantar üretimi 2- Çamaşır, halı, kilim yıkama işleri 3- Ses ve görüntü bantlarını doldurulması 4- Soğuk depolama işleri ( Mumlama ve dondurma hariç ) 5- Bitki, sebze ve meyvelerin tabi halde kurutulması 6- Bakliyat, hububat ve sebze meyve tasnif muhafaza ve    kalibrasyon (Ebatlama, eleme vb.) İşleri 7- Paketleme ve ambalajlama işleri

Sanayi Sicil Belgesinin Sanayi İşletmelerine Sağladığı Faydalar Nelerdir?

1-) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden faydalanırlar. 2-) Elektrik Faturalarını Sanayi Abonesi Tarifnamesin’ den Öderler. Bunun Sanayi Sicil Belgesinden Bir Suret bağlı bulunduğunuz Elektrik Aldığı Kuruma süresi içinde verilmek zorundadır. 3-) Kamu İhale Kanununda Yer Alan Yerli İsteklilerin Belirlenmesinde Avantajlıdırlar. 4-) İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde KDV Tecil Terkin İşleminden Faydalanırlar. (KDV Ödemezler.)