Yerli Malı Belgesi Vize İşlemleri

Yerli malı belgesi vize işlemleri düzenlendiği tarih itibari ile ( 1 ) bir yıl sonra vize işlemlerinin yapılması gerekir. Eğer Belge yeniden vize işlemine tabi tutulmazsa yerli malı belgesi geçersiz sayılmaktadır. Yenileme için aşağıdaki maddelerdeki belgeler gereklidir. Dilekçe. Sanayi Sicil Belgesinin Aslı. Bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli. Kapasite Raporu fotokopisi. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya …

Yerli Malı Belgesi Geçerlilik Süresi

Yerli malı belgesi geçerlilik süresi düzenlendiği tarih itibari ile ( 1 ) bir yıl geçerlidir. 1 Yılını dolduran yerli malı belgesi yeniden vize işlemine tabi tutularak süresi uzatılır. Yenileme için aşağıdaki maddelerdeki belgeler gereklidir. Dilekçe. Sanayi Sicil Belgesinin Aslı. Bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli. Kapasite Raporu fotokopisi. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise …

Kapasite ve Ekspertiz Raporu Nasıl Alınır?

Kapasite ve Ekspertiz Raporu Nasıl Alınır? Firmaların iş yerinde mevcut makine parkı ve personel durumuna göre yıllık üretim ve tüketimlerini gösteren belgedir. Kapasite ve Ekspertiz Raporu Odalar tarafından verilen kapasite istek formu doldurulması ve form ekinde istenilen belgelerin ibrasından sonra iş yeri tetkik edilir, rapor hazırlandıktan sonra onay için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilir. …

Kapasite Raporu Nasıl Alınır?

Kapasite Raporu Nasıl Alınır? diye sorduğumuzda firmalar Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliğinde olan ve bu kuruluşların irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parklarını, kullandıkları ham maddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri ile benzeri konuları içeren kapasite raporlarını, kuruluşların bağlı bulundukları Sanayi Odalarından kapasite …

Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Uygulama Esasları

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1– (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak yazılım için yerlilik kriterlerini ve yazılım için yerli malı belgelendirme işlemlerine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Uygulama Esasları, 13/09/2014 …