Kapasite ve Ekspertiz Raporu Nasıl Alınır?

Kapasite ve Ekspertiz Raporu Nasıl Alınır?

Firmaların iş yerinde mevcut makine parkı ve personel durumuna göre yıllık üretim ve tüketimlerini gösteren belgedir. Kapasite ve Ekspertiz Raporu Odalar tarafından verilen kapasite istek formu doldurulması ve form ekinde istenilen belgelerin ibrasından sonra iş yeri tetkik edilir, rapor hazırlandıktan sonra onay için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilir.

Bu raporun geçerlilik süresi Odalar Birliğinin tasdik tarihinden itibaren 2 yıldır. Süresi biten ve kapasite değişikliği olan firmaların raporlarının yenilenmesi için yukarıda bahsedilen işlemler yapılır. Süre bitiminde yenilenmeyen raporlar Odalar Birliğince iptal edilir.

Kullanılmış Makine Yaş Tespiti;

Kapasite ve Ekspertiz Raporu İthalatı yapan firma tarafından Gümrük Müdürlüğü’nün talep ettiği dilekçesi, gümrük giriş beyannamesi ve makinenin faturası (tercüme edilmiş) alınarak, 1 bilirkişi ve 2 uzman ataması için Yönetim Kurulu’na sunuş yapılır.

Yönetim Kurulundan çıkan karar doğrultusunda odaların ilgili personeli, bilirkişi ve uzmanlarla birlikte Gümrük Müdürlüğünde makinenin yaş tespiti yapılır. İthalatçı firma tarafından ücret tarifesine göre ücreti yatırılır, İlgili gümrük tebliği gereğince ekspertiz raporu hazırlanır.

Yurt dışında Tamir Edilecek Makinelerle İlgili Tespit Yurt dışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için gönderilecek makine, cihaz vb. ile ilgili olarak dilekçe, gümrük giriş beyannamesi, fatura fotokopisi, varsa garanti belgesi fotokopisi ve broşürü, alınarak, Oda ücret tarifesine göre ücreti yatırılır.

Odamızca tespit edilen zamanda konu ile ilgili eksper ile birlikte Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü personeli mahallinde arızalı makine veya cihazlarla ilgili tespiti yapar, İlgili gümrük tebliği gereğince ekspertiz raporu hazırlanır.

Yurt dışına Gönderilecek Eşyanın Nitelik ve Nicelik Tespiti İhraç edilecek eşyanın özelliklerini ve niteliğine ilişkin bilgileri içeren talep dilekçesi alınır. Görevli personel, konu ile ilgili bilirkişiyi belirler. Tarifeye göre ekspertiz raporu oda ücreti yatırılır. Odamızca tespit edilen zamanda uzman ve Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü raportörü ile birlikte eşyanın niteliği ve niceliğinin tespiti yapılır ve ekspertiz raporu düzenlenir.

Diğer Ekspertiz İşlemleri Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerleri için kapasite raporu düzenlenmemekte olup, bu tür işletmeler için Kapasite ve Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir.

1.) Taş Fırınlar (Odunlu),

2.) Elle Paketleme Veya Dolum Yapanlar (Meyve, Sebze, Yumurta Paketleme- Shrinkleme vb.),

3.) Elle Kırmızı/Beyaz Et Parçalama, Ayıklama, Kıyma, Köfte vb. Hazırlama,

4.) Kasaplar,

5.) Soğuk Depolama (Muhafaza) İşleri (Şoklama ve Dondurma İşlemi Hariç),

6.) Perakende Satış Yapan; – Şekerciler, Lokumcular, Pişmaniyeciler, Tatlıcılar, Dondurmacılar, Yufka, Kadayıfçılar, Simitçiler, Börekçiler,  Mantı, Erişte, Katmerciler,  Pastaneler,  Kuruyemişçiler, Turşucular, Salamura Yapanlar, Marketlerdeki Her Türlü Reyonlar (Unlu Mamüller, Müşteri Talebine Göre Et Hazırlanan Reyonlar vb.),

7.) Hayvan Yetiştiriciliği (Hayvan Üretme Çiftlikleri, Kültür Balıkçılığı, Arıcılık vb.),

8.) Her Türlü Tarımsal Ürün, Bitki, Meyve, Sebze Yetiştiriciliği (Seralar, Tohum, Fide, Mantar, Kompost, Çiçek Vb.) (Tezgâh, Cihaz, Makine Gibi Muharrik Kuvvet Kullanarak Üretim Yapan, Endüstriyel Seralar, Endüstriyel Çiçekçilik, Kültür Balıkçılığı, Kümes Hayvanları Çiftlikleri ve Yumurta Üretimi İle Kültür Mantarı Üretimi Yapan Tesisler Dışındakiler)

9.) Bitki, Sebze Ve Meyvelerin Tabii Halde Kurutulması,

10.) Yumurta, Civciv Üretimi,

11.) Süt Toplama Tesisleri,

12.) Otel, Motel, Lokanta, Dönerci, Pideci, Pizzacı, Hamburgerci, Köfteciler,

13.) Elle Kesim Yapan Mezbahalara.