Sanayi Sicil Belgesinin Sanayi İşletmelerine Sağladığı Faydalar Nelerdir?

1-) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden faydalanırlar.
2-) Elektrik Faturalarını Sanayi Abonesi Tarifnamesin’ den Öderler. Bunun Sanayi Sicil Belgesinden Bir Suret bağlı bulunduğunuz Elektrik Aldığı Kuruma süresi içinde verilmek zorundadır.
3-) Kamu İhale Kanununda Yer Alan Yerli İsteklilerin Belirlenmesinde Avantajlıdırlar.
4-) İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde KDV Tecil Terkin İşleminden Faydalanırlar. (KDV Ödemezler.)