Sanayi Sicil Belgesinin Kaybedilmesi Durumunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Sanayi Sicil Belgesinin Kaybedilmesi Halinde İstenen Belgeler 

Sanayi sicil belgesinin kaybedilmesi durumunda öncelikle ulusal veya yerel bir gazeteye zayi ilanı verilmesi ve ilanın yayınlanmasını takiben istenen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.

  1. Dilekçe
  2. Zayi İlanının Verildiği Ulusal veya Yerel Gazete Sureti.
  3. Firmanın bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı Gibidir Onaylı Kapasite Raporu sureti
  4. Firmanın Sanayi Sicil Beyannamesi
  5. Firmanın bir önceki yılına ait Yıllık İşletme Cetveli
  6. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği
  7. Yetki Belgesi