Sanayi Sicil Belgesi Adres, Unvan Değişiklik, Ürün İlave ve Değişiklik İşlemleri

Sanayi Sicil Belgesi-Adres, Unvan Değişiklik, Ürün İlave ve Değişiklik İşlemleri

Sanayi Sicil Belgesi Kanunun 4.Maddesi Gereği; Adres, Unvan Değişikliği, Ürün İlavesi-Değişikliği Hususlarını Kapasite Raporunda Yapılan Değişikliğin Onay Tarihinden İtibaren 1 Ay İçerisinde İl Müdürlüklerine Yazılı Olarak Bildirilmesi Yasal Zorunluluktur. Kanunun Bu Maddesine Aykırı Hareket Edenler Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmaktadır.

Adres, Unvan Değişikliği, Ürün İlavesi İçin İstenen Belgeler

1. Dilekçe.
2. Mevcut Sanayi Sicil Belgesinin Aslı
3. Firmanın bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı Gibidir Onaylı Kapasite Raporu sureti
4. Firmanın Sanayi Sicil Beyannamesi
5. Firmanın bir önceki yılına ait Yıllık İşletme Cetveli
6. Unvan adres değişikliği yapılmışsa değişikliği gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
7. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği
8. Yetki Belgesi