Kapasite Raporu İstanbul Sanayi Odası İSO

Sanayiciler için en önemli belgelerden biri olan kapasite raporu şimdi İstanbul Sanayi Odası’ ndan (İSO) çok daha kısa bir sürede temin edilebiliyor. İstanbul Sanayi Odasının üye odaklı hizmet yaklaşımının bir ürünü olarak yeni bir düzenlemeyle kapasite raporlarının hazırlanıp verilme süresi ortalama olarak 25 günden 10 güne inmiş oldu. Ayrıca kapasite raporuna acil ihtiyacı olan İSO üyelerinin talepleri de öncelikle ele alınıyor ve 3-5 gün içerisinde işlemleri sonuçlandırılıyor.

Kısa bir süre önce İstanbul Sanayi Odasında yapılan organizasyon değişikliğiyle üye kayıt ve kayıt silme işlemlerini yerine getiren Üye İlişkileri Şubesi ile kapasite raporlarını düzenleyen Kapasite Şubesi birleştirilerek “Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi” olarak tek bir birim haline getirildi.

Bu değişiklikle özellikle kapasite raporu işlemleri başta olmak üzere verimliliğe yönelik sürecin iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinde artış hedefleniyor.

Kapasite raporu; sanayi sicil belgesi, dahilde işleme izin belgesi, yatırım teşvik belgesi, yerli malı belgesi, vergi ve bankacılık gibi birçok işlemde ihtiyaç duyulması açısından son derece önemli bir belgedir. Kapasite Raporu aynı zamanda indirimli elektrik kullanımı, gümrük işlemleri, ihracat teşviki, fuar giderlerinin karşılanması gibi birçok avantajdan yararlanılmasını da sağlamaktadır.