Sanayi Sicil Belgesi

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 1 inci maddesine göre; Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.sanayi-sicil-belgesi

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer.

El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir. “

Yukarıda anılan Kanunun 1 inci maddesine göre tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali, enerji üretimi, gıda ve yem imalatı, ağaç ve mobilya sanayi imalatı, yapı malzemesi imalatı, kimya sanayi imalatı, ilaç sanayi imalatı, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sanayi imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Malatya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden aldıkları belgedir.